Algemene voorwaarden | VideoByte

VideoByte stelt informatie, materialen en producten op deze site beschikbaar onder de volgende voorwaarden. Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische kennisgeving. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.

Gebruik van software

Alle software die beschikbaar is om te downloaden of te gebruiken van deze site is het auteursrechtelijk beschermde werk van VideoByte. Uw gebruik van de software is onderworpen aan alle overeenkomsten zoals een gebruikersovereenkomst en een licentieovereenkomst die bij of is inbegrepen in het pakket van de software. Daarom is het noodzakelijk om alle overeenkomsten te lezen en te accepteren voordat u de software gebruikt. Indien uw gebruik, reproductie of verspreiding van de software die niet in overeenstemming is met de afspraken, impliciet verboden is.

Gebruik van de downloadservice

VideoByte biedt ook een online downloadservice voor gebruikers. Maar deze service van VideoByte is alleen voor persoonlijk gebruik, u mag onze services alleen gebruiken zoals wettelijk is toegestaan. U bent als enige verantwoordelijk voor elk misbruik van deze service en eventuele schendingen van het auteursrecht.

 

En we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig misbruik van de diensten die op deze website worden aangeboden en voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ​​door het gebruik van deze diensten. Als u deze website blijft gebruiken, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert.

Feedback

Elk commentaar of materiaal dat naar VideoByte-software wordt gestuurd, inclusief feedback zonder beperking, zoals vragen, suggesties, opmerkingen of andere gerelateerde informatie met betrekking tot de software, de website of andere producten, toepassingen of diensten van VideoByte-software, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. VideoByte-software heeft geen enkele verplichting met betrekking tot die feedback en mag vrij zijn om te reproduceren, openbaar te maken, te gebruiken, weer te geven, te transformeren, tentoon te stellen, afgeleide werken te creëren en de feedback aan anderen te distribueren zonder beperking en zal vrij zijn om alle concept, idee, knowhow of techniek vervat in dergelijke feedback voor welk doel dan ook, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke feedback is verwerkt.

Links naar websites van derden

Gelinkte websites van derden vallen niet onder onze controle en daarom kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van dergelijke links. We beoordelen de inhoud van dergelijke externe links voordat we een link plaatsen, maar we kunnen redelijkerwijs geen permanente controle over websites van derden garanderen. Zodra wij kennis nemen van een inbreuk door een gelinkte website, zullen wij de link onverwijld verwijderen.

Vergoeding

U stemt ermee in VideoByte, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

Afwijzing van garanties

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK ANDERS GELEVERD IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN VIDEOBYTE, ALLE INFORMATIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPKWALITEIT, BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID , HANDELSGEBRUIK OF HANDELVERLOOP. VIDEOBYTE AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE OF SOFTWARE OF ANDERE DOCUMENTEN WAARIN WORDT VERWEZEN DOOR OF GEKOPPELD AAN DEZE WEBSITE.

VERWIJZINGEN NAAR BEDRIJVEN, HUN DIENSTEN EN PRODUCTEN, WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL VIDEOBYTE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT, OF ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENS OF WINST, OF SCHADE EN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE INFORMATIE.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze site is eigendom van en in licentie gegeven door VideoByte. Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Gelieve niet kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, weergeven, publiceren, linken of gebruiken voor enig commercieel doel door wie dan ook.

Bovendien respecteert VideoByte de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt u hetzelfde te doen. We staan ​​geen auteursrechtinbreukmakende activiteiten op dit platform toe en schorten onmiddellijk alle auteursrechtelijk beschermde inhoud op.
Als u een maker/eigenaar van inhoud, auteursrechthebbende of een agent daarvan bent en het mogelijke gebruik van het VidPaws-platform wilt uitschakelen om uw openbaar beschikbare inhoud(en) te converteren, neem dan alstublieft contact met ons op via [e-mail beveiligd]. Wij zullen binnen 24 uur met u communiceren.

Handelsmerk

De handelsmerken, logo's en servicemerken die op deze website worden getoond, zijn eigendom van VideoByte of andere derde partijen. En ze worden beschermd door de wet. Gebruik de merken niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VideoByte of een derde partij die mogelijk eigenaar is van de merken.

Contactinformatie

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of onze producten, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: [e-mail beveiligd]