ข้อกำหนดและเงื่อนไข | วิดีโอไบต์

VideoByte จัดทำข้อมูล เนื้อหา และผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ การเข้าถึงไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในประกาศทางกฎหมายนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดหรือใช้งานจากไซต์นี้เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของ VideoByte การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงทั้งหมด เช่น ข้อตกลงผู้ใช้และข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ซึ่งมาพร้อมกับหรือรวมอยู่ในแพ็คเกจของซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงทั้งหมดก่อนที่คุณจะใช้ซอฟต์แวร์ หากคุณใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะถูกห้ามโดยปริยาย

การใช้บริการดาวน์โหลด

VideoByte ยังมีบริการดาวน์โหลดออนไลน์สำหรับผู้ใช้ แต่บริการนี้จัดทำโดย VideoByte สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น คุณต้องใช้บริการของเราตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้บริการนี้ในทางที่ผิดและการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

 

และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการเหล่านี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นหรือเนื้อหาใดๆ ที่ส่งไปยังซอฟต์แวร์ VideoByte โดยไม่จำกัดความคิดเห็น เช่น คำถาม คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ VideoByte จะถือว่าไม่เป็นความลับ ซอฟต์แวร์ VideoByte ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเหล่านั้น และจะต้องมีอิสระในการทำซ้ำ เปิดเผย ใช้ แสดง แปลง จัดแสดง สร้างงานลอกเลียนแบบ และแจกจ่ายข้อเสนอแนะให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด และจะต้องใช้งานได้อย่างอิสระ แนวคิด ความคิด ความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม แต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ที่รวมข้อเสนอแนะดังกล่าวรวมอยู่ด้วย

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงก์ดังกล่าวได้ เราตรวจสอบเนื้อหาของลิงก์ภายนอกดังกล่าวก่อนที่จะทำการเชื่อมโยง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองการควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้อย่างสมเหตุสมผล ทันทีที่เราทราบว่ามีการละเมิดโดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เราจะลบลิงก์นั้นออกโดยไม่ชักช้า

การป้องกัน

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง VideoByte บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทนและพนักงานของพวกเขาให้ปลอดภัยจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายความ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ การใช้งานไซต์ หรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงระหว่างคุณและ VIDEOBYTE ข้อมูลทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันคุณภาพในเชิงพาณิชย์ คุณภาพที่น่าพอใจ ความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือสิ่งเหล่านั้น เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย STATUTE , การใช้การค้าหรือหลักสูตรการซื้อขาย VIDEOBYTE ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูลหรือซอฟต์แวร์หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งอ้างอิงโดยหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

การอ้างอิงถึงบริษัท บริการ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นจัดหาให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าในกรณีใด VIDEOBYTE จะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อมหรือผลที่ตามมาใดๆ หรือความเสียหายใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเสียหายและทฤษฎีความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพของข้อมูลนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้เป็นของ VideoByte และได้รับอนุญาต เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ โปรดอย่าคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง เผยแพร่ เชื่อมโยง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยบุคคลใดในทางหนึ่ง

นอกจากนี้ VideoByte เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และขอให้คุณดำเนินการเช่นเดียวกัน เราไม่อนุญาตให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มนี้ และระงับเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ทันที
หากคุณเป็นผู้สร้าง/เจ้าของเนื้อหา เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของเนื้อหาดังกล่าว และต้องการปิดใช้งานแพลตฟอร์ม VidPaws ที่เป็นไปได้เพื่อแปลงเนื้อหาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านทาง [ป้องกันอีเมล]. เราจะสื่อสารกับคุณภายใน 24 ชั่วโมง

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ VideoByte หรือบุคคลที่สามอื่นๆ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โปรดอย่าใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก VideoByte หรือบุคคลที่สามที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

ข้อมูลติดต่อ:

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล: [ป้องกันอีเมล]