Regulamin | VideoByte

VideoByte udostępnia informacje, materiały i produkty na tej stronie, z zastrzeżeniem poniższych warunków. Wchodząc na tę stronę, zgadzasz się na warunki określone w tej informacji prawnej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków od czasu do czasu według własnego uznania.

Korzystanie z oprogramowania

Każde oprogramowanie, które jest dostępne do pobrania lub użycia z tej witryny, jest dziełem chronionym prawem autorskim VideoByte. Korzystanie z oprogramowania podlega wszystkim umowom, takim jak umowa użytkownika i umowa licencyjna, które towarzyszą lub są zawarte w pakiecie oprogramowania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania konieczne jest przeczytanie i zaakceptowanie wszystkich umów. Jeśli korzystanie, powielanie lub rozpowszechnianie oprogramowania niezgodnego z umowami jest w sposób dorozumiany zabronione.

Korzystanie z usługi pobierania

VideoByte oferuje również usługę pobierania online dla użytkowników. Ale ta usługa świadczona przez VideoByte jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, musisz korzystać z naszych usług tylko zgodnie z prawem. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z tej usługi i wszelkie naruszenia praw autorskich.

 

I nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie usług świadczonych na tej stronie i jakiekolwiek szkody, które mogą wystąpić podczas korzystania z tych usług. Dalsze korzystanie z tej witryny będzie oznaczało akceptację tych warunków.

Informacje zwrotne

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do oprogramowania VideoByte, bez uwzględnienia ograniczeń, takie jak pytania, sugestie, komentarze lub inne powiązane informacje dotyczące oprogramowania, strony internetowej lub innych produktów, aplikacji lub usług oprogramowania VideoByte, będą uważane za niepoufne. Oprogramowanie VideoByte nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do tych informacji zwrotnych i może swobodnie powielać, ujawniać, używać, wyświetlać, przekształcać, wystawiać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne wśród innych bez ograniczeń i może swobodnie korzystać z wszelkich koncepcja, pomysł, know-how lub technika zawarte w takich informacjach zwrotnych w dowolnym celu, ale nie ograniczające się do opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Linkowane strony internetowe osób trzecich nie są pod naszą kontrolą i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za zawartość takich linków. Sprawdzamy zawartość takich zewnętrznych linków przed połączeniem, jednak nie możemy w uzasadniony sposób zapewnić stałej kontroli stron internetowych osób trzecich. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu przez stronę, do której prowadzi link, niezwłocznie usuniemy link.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę VideoByte, jej podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, wynikającymi lub związanymi z treści użytkownika, korzystania z witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Zrzeczenie się gwarancji

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE OKREŚLONYCH INNYCH WARUNKÓW W UMOWIE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A WIDEOBYTE, WSZYSTKIE INFORMACJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE JAKOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCYJNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI CAŁKOWITEJ , WYKORZYSTANIE HANDLU LUB PRZEBIEG OBROTU. FIRMA VIDEOBYTE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB BRAKI W INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU LUB INNYCH DOKUMENTACH, DO KTÓRYCH ODWOŁA SIĘ LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ INTERNETOWĄ.

ODNIESIENIA DO KORPORACJI, ICH USŁUG I PRODUKTÓW SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA VIDEOBYTE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEWŁAŚNIE SZKODY I DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWANIA LUB WYKONYWANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI.

prawo autorskie

Prawa autorskie do tej witryny są własnością i są licencjonowane przez VideoByte. Wszystkie materiały na tej stronie są chronione prawem autorskim. Prosimy nie kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, publikować, linkować ani wykorzystywać w jakimkolwiek celu komercyjnym przez kogokolwiek w jakikolwiek sposób.

Ponadto VideoByte szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi o to samo. Nie zezwalamy na działania naruszające prawa autorskie na tej platformie i niezwłocznie zawieszamy wszelkie treści chronione prawem autorskim.
Jeśli jesteś twórcą/właścicielem treści, właścicielem praw autorskich lub ich agentem i chciałbyś wyłączyć możliwość korzystania z platformy VidPaws do konwersji Twoich publicznie dostępnych treści, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem [email chroniony]. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Marka

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe pokazane na tej stronie są własnością VideoByte lub innych stron trzecich. I są chronione przez prawo. Proszę nie używać znaków bez uprzedniej pisemnej zgody VideoByte lub innej strony trzeciej, która może być właścicielem znaków.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub naszych produktów, prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email chroniony]